αμμοβολη
  αμμοβολη αμμοβολη""   αμμοβολη
πετρινο-σπιτι τσι-τσι-αραχοβα βαφη αποσκωρίαση white

Πραγματοποιούμε

Αμμοβολές - Υδραμμοβολές - Υδροβολές H.P.W - Γενικές αποσκωριάσεις μεταλλικών επιφανειών, κάγκελων - Γενικοί καθαρισμοί κτιρίων, πλοίων, φορτηγών οχημάτων, αποκαταστάσεις όψεων

Βαφές Οικιών, φορτηγών, πλοίων και σκαφών, οικοδομών

Πέτρινες κατασκευές, επενδύσεις πέτρας, αρμολογήσεις, κατασκευή παραδοσιακών πέτρινων καλντεριμιών καθώς και γενικότερες Οικοδομικές Εργασίες.

 
  Υδραμμοβολή

Καθαρισμός πρόσοψης εκκλησίας με υδραμμοβολή.
Καθαρισμός αρμών.
Αρμολόγηση.

 

 
υδραμοβολή

Υδραμμοβολή εν δράσει

 

Designed & constructed by

 
πετρινο-κρασπεδο

Κατασκευή πέτρινου κράσπεδου σε μορφή παραδοσιακού καλντεριμιού.

 

Κεντρική - Εταιρεία - Έργα - Επικοινωνία

Copyright 2009 - Dhimiter Lulemeja - Δίστομο Βοιωτίας 32005

Αμμοβολή - Οικοδομικές Εργασίες